Knihovna PdF MU

Gragický návrh a zpracování orientačního systému
Ústřední knihovny Pedagogické fakultu MU, 2014

Vizuální styl